GO BACK
    TO MENU

    Rebranding

    Pred šiestimi rokmi sme so Zuzkou na intráku založili Dáme fotku. Každá z nás mala iné silné stránky a tak sme sa vždy vedeli vzájomne učiť a dopĺňať. Ale teraz cítime, že by sme sa chceli rozvíjať ešte ďalej, za hranice nášho spoločného projektu, a preto obe začíname pracovať na vlastnom mene. Odteraz sa z Dáme Fotku stáva Marie Valach (.com)

    Six years ago me and Zuzka started “Dáme fotku” at our dorm. Each of us had different virtues and we could always help and teach one another. But right now we feel like moving forward beyond our project and we want to pursue our own career. From now on Dame Fotku becomes Marie Valach (.com)

    ĎALŠIA GALÉRIA

    Miška a Janko