• Jarka a Michal

    Katka & Majky

    Katka je študentka dizajnu s úžasným vkusom a citom pre detaily a do svojeho (umeleckého) prejavu vkladá celú svoju divokú bytosť. Nesmierne Majkymu závidím, že sa na túto nádhernú ženu môže dívať každý deň. Dohromady tvoria energický pár so srdcom na správnom mieste.

    Šťastnou náhodou sme narazili na túto krásnu, trošku opustenú čajovňu. Vo svetle slnečných lúčov dopadajúcich cez škváry v okne výril zlatavý prach. Katka s Majkym sa k sebe túlili a v jemnom prítmí vynikli iskričky v ich očiach. Všetko do seba zapadlo..
    Deniska a Tomáš

Galéria svadobných príbehov